De documentaire Vogels kun je niet melken van regisseur Barbara Makkinga heeft 10.000 bezoekers gehaald. In de documentaire, geschreven door Katja Schoondergang, staat zuivelboer Bote de Boer uit Tjerkwerd, Súdwest-Fryslân, centraal. Hij is bekend om zijn inspanningen om de grutto, een weidevogel die in Friesland zeldzaam is geworden, een veilige haven te bieden. Zijn boerderij, rijk aan ouderwetse weidegras en drasplassen, trekt de vogels in grote getalen. Echter, zijn zonen zien liever dat de focus op de koeien ligt, aangezien het weidegras minder geschikt is voor de veehouderij. De documentaire is een productie van Witfilm in coproductie met omroep Human.