In de vierdelige serie ‘Energieman’ onderzoekt presentator Menno Bentveld de energietransitie: een ingrijpende verandering in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken. Eeuwenlang heeft de mens fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas verstookt. Nu groeit het besef dat deze bronnen eindig zijn en schadelijk voor het milieu. Daarom moet het anders. Maar hoe?… Samen met regisseur Geertjan Lassche reist Menno door Nederland. Verwondering, ontzag en huivering gaan bij deze ontdekkingstocht hand in hand. Hoe diep willen we nog graven? Dulden omwonenden nog vervuilende industrie? Willen we afhankelijk blijven van verre landen of moeten we voortaan al onze energie zelf produceren? En bovenal: wie zijn de winnaars en wie de verliezers in deze transitie? ‘Energieman’ is vanaf maandag 30 oktober vier weken te zien om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.